Formularz rejestracyjny
  • Wybierz
  • Nauczyciel
  • Rodzic
  • Uczeń
  • Użytkownik inny
Twoje dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie http://platmat.pl:8181/Platmat/pages/registrationForm.xhtml zostały zarejestrowane. Będziemy je przetwarzać w celach umożliwienia Tobie założenia konta oraz korzystania z platformy PlatMat dostępnej pod adresem: www.platmat.pl
Edycja użytkownika